Добре дошли на уебсайта на Фармацевтичен факултет при Медицински Университет-СофияИсторияОбучениеСтруктураИзследванияПриемПрепраткиЗа студентите

  Фармацевтичен Факултет- София  

 

 

 

Управление на качеството

 

График за Юнската изпитна сесия 2020 г. за студентите  по фармация обучавани на български език

 

Важна информация относно организацията и провеждането на Юнската изпитна сесия 2020

Importnat information for organization and conducting of June exam session 2020

 

Нова заповед на Ректора на МУ-София във връзка с отмяната на извънредното положение!- 13.05.2020

 

Важно !! Удължава се срока на неприсъственото обучение в Медицински Университет- София до 13.05.2020

Important !! The suspension of the attendance to classes and practices of all students at the Medical University – Sofia is being extended to 13th of May 2020

 

Важно !! За студентите от 5 курс, започнали преддипломен стаж- Декларация

Съгласно заповеди на Ректора на МУ-София № РК-36-437/16.03.2020 г и № РК-36466/26.03.2020 г присъствените учебни занятия, включително практики и стажове са прекратени. Студентите, започнали преддипломния си стаж, които желаят същият да бъде продължен следва да подадат декларация за доброволец. Така, съгласно т.16 от заповед на Ректора на МУ-София № РК-36-437/16.03.2020 г стажът им може да бъде зачетен.

 

Важно! За студентите от 5 курс, незапочнали преддипломен стаж, към  27.03.2020

 

 

Важно !!     Инструкции за дистанционно обучение

Important!! Distance learning instructions

Медицинска генетика Клинична химия        
Medical genetics Clinical Chemistry        

Важно !! Отговорници за дистанционно обучение по катедри

Important !! Persons in charge for distance learning

 

разпис на учебните занятия за летния семестър на учебната 2019/2020

syllabus  for the summer semester of academic 2019/2020

 

Правила за работа на комисията,относно Национална програма "Млади учени и постдокторанти

Протокол 2 стипендии докторанти ПМС 90

Списък БГ докторанти ПМС 105

Списък чужд. докторанти ПМС 105

Калкулатор за изчисляване на докторантски субсидии

 

Предоставени услуги, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс

Services provided under Article 28 of the Administrative Procedure Code

 

От учебната 2019-2020 година стартира обучение по международна магистърска програма по „Оценка на здравните технологии с фармакоикономика“ с участието на преподаватели от 10 университета, от Фармацевтичен факултет и ФОЗ на МУ София.

За повече информация, кандидатстване и срокове за записване моля вижне приложената рекламна брошура

 

конкурс -"млади учени и постодокторанти"- Протокол №2

 

конкурс - национална научна програма "млади учени и постодокторанти"

 

Какво трябва да знаят еразъм преподавателите в медицински университет-софия?

 

Admission of foreign citizens to Medical University – Sofia

 

Процедура за признаване на професионалната квалификация в Република България  на студенти завършили фармация на английски език

 

Правилник за осигуряване на безопасни условия на труд/обучение във фармацевтичен факултет при МУ-София

Regulations TO Ensure safe labour/education conditions in the faculty of pharmacy- medical university of sofia

 

Правилник за вътрешния трудов ред на фармацевтичен факултет при МУ-София

 

 

 

 

Деканат за студенти обучавани на български език

Тел. 02 9236 504

Деканат за студенти  обучавани на английски език

Тел. 02 9236 579  

75 години фармацевтично образование- 66 години фармацевтичен факултет на МУ-София

     

spacer


www.bulgaria.com
България

       

     

Телефонен указател

Протоколи от заседанията на Факултетния съвет

Протоколи от заседанията на Общото събрание

Управление на качеството

Следдипломно обучение

Докторантури и докторски програми

Обяви

Предложения

Държавни изпити

Научни форуми

Доклади от научни форуми

Конкурси

Архив 
 
Катедри

Технология на лекарствените средства с Биофармация

Фармакогнозия и Фармацевтична ботаника

Фармацевтична химия

Химия

Фармакология, фармакотерапия и токсикология

Организация и икономика на фармацията

 

spacerdot 

spacer

Сградата на Фармацевтичен факултет
 

Фармацевтичният факултет става част от Медицински Университет- София  през 1995. Фармацевтичният факултет чества своята 50 годишнина през 2001 г. Във фармацевтичния факултет са обособени шест катедри, в три от които се преподават фундаментални дисциплини (неорганична, аналитична и органична химия, физикохимия, фармацевтична ботаника и математика). В останалите  катедри е организирано обучение по специалните фармацевтични дисциплини (Технология на лекарствата и Биофармация, Фармакогнозия (Фитохимия), Фармацевтична химия и Фармацевтичен анализ, Фармакология и токсикология, Социална фармация) Медицинските дисциплини се преподават от съответните катедри към Медицински Университет- София.

 

Местоположение
 

Вижте по-голяма карта
Сградата на Фармацевтичния факултет се намира в идеалния център на София, на 50 m от Патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" и на около 150 m от Българския парламент, непосредствено до паметника на Апостола на свободата Васил Левски.

 

Патриаршеска катедрала Св. Александър Невски

 

 

Адрес за кореспонденция:

Фармацевтичен факултет

ул. Дунав №2

София 1000

 

Сметка:

IBAN: BG07 BPBI 7940 3163 9834 03

BIC: BPBIBGSF

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

бул. Дондуков 4-6

1000, София, България

 

 

Important information for English training students V-th year

СТОП ТЕСТОВЕ/STOP TESTS

Доклад на комисията за оценка и поддържане качеството на обучението (СОПКО) към ФФ,МУ-София

Правилник за устройството и дейността на Фармацевтичен факултет при МУ-София- изменение и допълнение

Учебен план

Уреждане на студентското положение- извадка от правилника за организиране и провеждане на учебната година

 

webmaster@pharmfac.net