Добре дошли на сайта на Фармацевтичен факултет при Медицински Университет - София !ИсторияОбучениеСтруктураИзследванияПриемПрепраткиЗа студентите

  Фармацевтичен Факултет- София  

 

Конкурс за избор на Ръководители на катедри във Фармацевтичен факултет при МУ-София

 

На 20.05.2016 г., Комисията по предложенията за избор на ръководни органи на Фармацевтичен факултет, утвърдена от Факултетния съвет на ФФ (Протокол №6/ 25.04.2016 г.), обяви, че съгласно чл. 30, ал. 5 от Правилника за устройството и дейността на ФФ, е постъпила кандидатурата на проф. д-р Николай Дамянов Данчев, дм за Декан на Фармацевтичен факултет, мандат 2016-2020.

Предизборна платформа

 

 

Юнска изпитна сесия 2015/16

June exam session 2015/16

 

Vi-ти конгрес по фармация с международно участие 13-16.10.2016

 

разпис на учебните занятия за студенти фармацевти- Летен семестър 2015/2016 учебна година

syllabus for students taught pharmacy in English - Summer semester 2015/2016

 

Важна информация! На вниманието на студентите от V-ти курс

Important information! At the attention of students of the V-th course

Важно! На вниманието на студентите по фармация!

Important! To the attention of English teaching students!

 

важно! За студенти фармацевти- 4 курс, 8 семестър

Практическият изпит по "Токсикология" за студенти в четвърти курс на обучение (8 семестър), се провежда под формата на "Стоп тест".

В библиотеката на факултета е на разположение ръководство (на български и английски език) с възможните тестови въпроси и съответните отговори.

Important Information !

The examination in TOXICOLOGY for pharmacy students from the fourth course (8 semester) will start with a STOP TEST.

Students can find  a book of tests in the faculty library.

 

Правилник за осигуряване на безопасни условия на труд/обучение във фармацевтичен факултет при МУ-София

 Regulations TO Ensure safe labour/education conditions in the faculty of pharmacy- medical university of sofia

 

Правилник за вътрешния трудов ред на фармацевтичен факултет при МУ-София

 

 

 

Деканат за студенти обучавани на български език

Тел. 02 9236 504

Деканат за студенти  обучавани на английски език

Тел. 02 9236 579  

     

spacer


www.bulgaria.com
България

       

     

Телефонен указател

Протоколи от заседанията на Факултетния съвет

Протоколи от заседанията на Общото събрание

Следдипломно обучение

Докторантури

Обяви

Предложения

Държавни изпити

Научни форуми

Доклади от научни форуми

Конкурси и стипендии

Архив 
 
Катедри

Технология на лекарствените средства с Биофармация

Фармакогнозия и Фармацевтична ботаника

Фармацевтична химия

Химия

Фармакология, фармакотерапия и токсикология

Организация и икономика на фармацията

 

spacerdot 

spacer

Сградата на Фармацевтичен факултет
 

Фармацевтичният факултет става част от Медицински Университет- София  през 1995. Фармацевтичният факултет чества своята 50 годишнина през 2001 г. Във фармацевтичния факултет са обособени шест катедри, в три от които се преподават фундаментални дисциплини (неорганична, аналитична и органична химия, физикохимия, фармацевтична ботаника и математика). В останалите  катедри е организирано обучение по специалните фармацевтични дисциплини (Технология на лекарствата и Биофармация, Фармакогнозия (Фитохимия), Фармацевтична химия и Фармацевтичен анализ, Фармакология и токсикология, Социална фармация) Медицинските дисциплини се преподават от съответните катедри към Медицински Университет- София.

 

Местоположение
 

Вижте по-голяма карта
Сградата на Фармацевтичния факултет се намира в идеалния център на София, на 50 m от Патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" и на около 150 m от Българския парламент, непосредствено до паметника на Апостола на свободата Васил Левски.

 

Патриаршеска катедрала Св. Александър Невски

 

 

Адрес за кореспонденция:

Фармацевтичен факултет

ул. Дунав №2

София 1000

 

Сметка:

IBAN: BG07 BPBI 7940 3163 9834 03

BIC: BPBIBGSF

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

бул. Дондуков 4-6

1000, София, България

 

 

Important information for English training students V-th year

СТОП ТЕСТОВЕ/STOP TESTS

Доклад на комисията за оценка и поддържане качеството на обучението (СОПКО) към ФФ,МУ-София

Правилник за устройството и дейността на Фармацевтичен факултет при МУ-София- изменение и допълнение

Учебен план

Уреждане на студентското положение- извадка от правилника за организиране и провеждане на учебната година

 

webmaster@pharmfac.net