Фармацевтичен факултет-Медицински университет-София

 

Държавни изпити 2019 -Поправителна сесия

 

поправителната сесия започва на 25.11.2019 и завършва на 13.12.2019 г.

 

 

e-РегистрацияТА Приключи!

За допълнителна информация, моля оБРъщайте се към Деканат 1

 

Списъци на регистраните студенти за ДИ по фак.№

 

ФФТ

ТЛФ

ФХ И ФА

СФ

 

 

Легенда:

ФХ и ФА- Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ

ФФТ- Фармакология, фармакотерапия и токсикология+ Фармакогнозия

СФ- Социална фармация и фармацевтично законодателство

ТЕХ- Технология на лекарствените средства с биофармация

 

 

Изпитна програма за студенти изучаващи фармация на български език

Изпитът ще се провежда в библиотеката на ФФ

   

ФФТ

ФХ и ФА

   

Сутрин 8:30 ч.

Следобед 14:00 ч.

Сутрин 8:30 ч.

Следобед 14:00 ч.

   

27.11.2019 

10.12.2019 

5.12.2019

25.11.2019

   

4.12.2019

 

 

12.12.2019

2.12.2019

 

   

11.12.2019

         

13.12.2019

         

 

 

 

 

   

ТЛФ

 

СФ

 

   

Сутрин 8:30 ч.

Следобед 14:00 ч.

Сутрин 8:30 ч.

Следобед 14:00 ч.

   

26.11.2019

 

 

 

25.11.2019

3.12.2019

   

3.12.2019

   

12.12.2019

 

   

10.12.2019