Програма "ЕРАЗЪМ"

Фармацевтичен Факултет, Медицински Университет-София

 

 

Същност:

  • Еразъм е един от най-мащабните и успешни образователни проекти на Европейската общност за сътрудничество в областта на висшето образование.

  •  Започнала през 1987 година като програма за студентска и преподавателска мобилност в рамките на програма Сократ, от 2007 година тя функционира като част от новата образователна програма на ЕК Учене през целия живот (2007-2013).

 

 

На вниманието на студентите фармацевти от IV курс във връзка със студентския обмен по програмата "Еразмус" за учебната 2014/2015

ECTS credit teaching system

Студентска мобилност

Преподавателска мобилност

 

Последно обновяване : 25.02.2014 г.