Заключителна декларация на ежегодната конференция на Европейската асоциация на Факултетите по фармация (ЕАФП), Осло 2009

 

 

изисквания към фармацевта, за професионално реализиране на фармацевтичните грижи в практиката

 

 

  • Фармацевтичните грижи се реализират като резултат от дейността на фармацевта, като по този начин се гарантира ефективната употреба на лекарствата. Фармацевтичните грижи допълват приложението на фармацевтичните науки в практиката, целящи разработване, приготвяне и използване в обществото на качествени лекарства. Фармацевтичните грижи (качествена лекарствена употреба) са това, което пациентите в 21 век могат основателно да очакват от здравната система. Клиничната фармация е учебна дисциплина, която изучава действията и уменията на фармацевта, които са му необходими, за да подобри и поддържа стандартите за фармацевтични грижи при лекарствената терапия в едно мултидисциплинарно здравеопазване.

 

  • Продължаващото подобряване на обслужването, осигурено от фармацевтите в обществото зависи до голяма степен от тяхното университетско и продължаващо обучение и нуждите от проучвания при една прогресивна професия, каквато е фармацевтичната. ЕАФФ и ЕАСП са отдадени на продължаващото определяне на рамките на фармацевтичните грижи като основната цел е да се превърне в мисия на фармацевтите по света.

 

  • Учебният план на студентите по фармация, би трябвало да отразява стремежа за навлизане в професията и продължаващото фармацевтично образование, би трябвало да подкрепя реализирането на фармацевтичните грижи. Фармацевтични грижи отразяват уменията и отношението на студентите, придобити при решаването на различни проблемни случаи с реално болни пациенти. Експертизата, която е необходима, може да се постигне чрез комбинирането на клиничен опит и научни познания.

 

  • Учебният план на един съвременен Факултет по фармация изисква придобиването на повече клиничен опит по време на фармацевтичното обучение, за да се постигнат желаните резултати. От дипломираните фармацевти се изисква да бъдат подготвени адекватно за участие в практическите занятия, обучение и проучвания, за да се осигурят иновативни услуги, които непрекъснато да подобряват качеството при употребата на лекарства. След дипломното обучение на магистър фармацевта трябва да се насочи към нуждите на пациента и да провежда проучвания, за да се определят и формулират тези нужди. Формирането на един добър специалист продължава цял живот и трябва да е структурирано така, че да гарантира надграждане в знанията успоредно с практическата реализация, за да отговори на изискванията и нуждите на пациента.