докторантури

 

 

 Докторски програми- анотации

 

1. Фармакоикономика и фармацевтична регулация

2. Фармацевтична ботаника

3. Фармакология (вкл. химиотерапия и фармакокинетика)

 

 

 

 

Последно обновяване: 20.02.2017 г.