Фармацевтичен факултет-Медицински университет-София

 

Допълнителна (платена) Септемврийска Изпитна Сесия

 

Регистрация за изпитите от допълнителната (платена)  изпитна сесия в периода 21.09-2.10.2020 г.

 

Електронното записване за изпитите, провеждани в периода 21.09-25.09.2020, приключи!

 

Електронното записване за изпитите, провеждани в периода 28.09-2.10.2020, приключва на 24.09 (четвъртък) в 10:00 ч.

 

 

График за провеждане на изпитите за периода 21.09- 2.10.2020

 

 

 

Медицински изделия 30.09

Латински език- 30.09 Социална фармация - 30.09
Латински език- 29.09 Органична  химия- 30.09 Фармакоикономика - 30.09
Анатомия на човека- 29.09 История на фармацията- 30.09 Молекулярна биология- 1.10
Аналитична химия- 29.09 ОНХ-30.09 Фармацевтична ботаника- 1.10
Органична  химия- 29.09 Патофизиология- 30.09 Фармацевтична ботаника- 2.10
Фармацевтична химия- 29.09 ТЛФ I част- 30.09 Фармацевтична химия- 1.10
Токсикология- 29.09 Фармакогнозия I част- 30.09 Хигиена и екология- 2.10
Фармакогнозия II част- 29.09 Висша математика- 2.10 Фармакология- 2.10
Фармацевтичен анализ- 2.10 Физиология на човека- 2.10 ТЛФ II част 1.10
Броматология- 2.10 Информационни технологии- 2.10 БФФК - 2.10
  Физикохимия с колоидна химия- 2.10  
     
Електронната регистрация за изпитите в периода 21-25.09 приключи! Списъците с регистрирани за тези дати студенти ще бъдат обявени веднага след приключване на проверката и обработката им. При необходимост от допълнителна информация, моля  контактувайте Деканат 1 на  тел. 029236 504
 
Важна допълнителна информация: Сумите се превеждат само по банков път (60 лв за един изпит за български студенти и 90 лв за един изпит за чуждестранни студенти обучавани на български език). Платежните документи следва да бъдат сканирани или снимани с мобилен телефон и (задължително) изпращани, веднага след електронната регистрация  на имейл: dekanat1@pharmfac.mu-sofia.bg За успешно завършване на регистрацията за съответния изпит и включване в изпитните протоколи, за съответната дата, е необходимо потвърждаване на плащането, което става с проверка на изпратения на имейл платежен документ. Възможно е  превеждане на необходимата сума за явяване на няколко изпита да става с едно платежно нареждане. Моля посочвайте в текста на платежното нареждане за явяване на  изпит по кои дисциплини е преведена съответната сума.

Банкова сметка за нареждане на преводите:

IBAN: BG07 BPBI 7940 3163 9834 03

BIC: BPBIBGSF

Юробанк България АД

Да се изпише на платежното фак. № и кой курс е студента и наименованието/ията на дисциплината/ите за които се плаша

Пример:  Биология, Физика и биофизика, Генетика и т.н.