Списъци

 на регистрирани студенти

за допълнителна (платена) изпитна сесия за изпити

в  периода - 14.10-23.10.2020 

 

 

 

 

 

 

Списък на регистрирани студенти за изпита по обща и неорганична химия- 14.10.2020

  Списък на регистрирани студенти за изпита по Обща и неорганична химия -21.10.2020
Списък на регистрирани студенти за изпита по физикохимия с колоидна химия- 14.10.2020   Списък на регистрирани студенти за изпита по физикохимия с колоидна химия- 21.10.2020
Списък на регистрирани студенти за изпита по фармацевтична химия -15.10.2020   Списък на регистрирани студенти за изпита по органична химия -21.10.2020
Списък на регистрирани студенти за изпита по аналитична химия -15.10.2020   Списък на регистрирани студенти за изпита по фармацевтична химия -22.10.2020
Списък на регистрирани студенти за изпита по органична химия -16.10.2020   Списък на регистрирани студенти за изпита по аналитична химия -22.10.2020
Списък на регистрирани студенти за изпита по фармакогнозия 1 част - 20.10.2020   Списък на регистрирани студенти за изпита по органична химия-23.10.2020