Фармацевтичен факултет-Медицински университет-София

 

Допълнителна (платена) Октомврийска Изпитна Сесия

 

Изпити от допълнителната (платена)  изпитна сесия в периода 7.10-23.10.2020 г.

за които регистрация се извършва само с изпращане на платежен документ на имейл: dekanat1@pharmfac.mu-sofia.bg 

 

 

Първи курс

Втори курс

Трети курс

 Четвърти курс

Пети курс

 

Изпити от допълнителната (платена)  изпитна сесия в периода 7.10-23.10.2020 г.

за които регистрация се извършва електронно и  с изпращане на платежен документ на имейл: dekanat1@pharmfac.mu-sofia.bg 

 

регистрация  за изпит по:

Аналитична химия Органична химия  Физикохимия с колоидна химия Фармацевтична химия Фармакогнозия - част 1 Обща и неорганична химия

 

 

Електронното записване за изпитите, приключва на 9.10 (петък) в 14:00 ч.