Проект

 BG051PO001-3.3.03-0061, част от ОП Развитие на човешките ресурси на ЕСФ

"Обучение на студенти по фармация за консултиране на болни с хипертония в аптеки"

Фармацевтичен Факултет, Медицински Университет-София

 

 

 

Практическо ръководство

 във връзка с  "Обучение на студенти по фармация за консултиране на болни с хипертония в аптеки" по проект BG051PO001-3.3.03-0061, част от ОП "Развитие на човешките ресурси" на ЕСФ

 

Официална конференция във връзка с  "Обучение на студенти по фармация за консултиране на болни с хипертония в аптеки" по проект BG051PO001-3.3.03-0061, част от ОП "Развитие на човешките ресурси" на ЕСФ

 

 

 

Първо обучение на студенти по фармация за консултиране на болни с хипертония в аптеки(Първа група)и

 

 

Първо обучение на студенти по фармация за консултиране на болни с хипертония в аптеки (Втора група)

 

 

 

Последно обновяване : 25.11.2010 г.