Материали в помощ на студентите

Фармацевтичен Факултет, МУ-София

Катедра "Технология на лекарствата с Биофармация

 

Фармацевти 3 курс

Конспект по "Технология на лекарствените форми- I част"

Фармацевти 4 курс

Конспект по "Технология на лекарствените форми- II част"

English training students

Syllabus- Pharmaceutical technology-Part I

Syllabus-Pharmaceutical technology - Part II