Материали в помощ на студентите

Фармацевтичен Факултет, МУ-София

Катедра "Фармакология, Фармакотерапия  и Токсикология

 

Проф. д-р М. Мичева,дм

.Лекционен курс по дисциплината оксикология"

Конспект за теоретичен изпит по оксикология"

Questionnaire Toxicology 

 

Последно обновяване : 18.05.2015 г.