Учебни материали за подготовка за изпита по"Медицински изделия"

Гинекологични   

 

Табло № 22        Табло № 23        Табло № 24         Табло № 25        Табло № 26

 

Общохирургични

 

Притискащи

Табло № 7        Табло № 8        Табло № 9         Табло № 10        Табло № 11        Табло № 12

 

Пробождащи

 

Разширяващи

Табло № 13        Табло № 14        Табло № 15         Табло № 16

 

Режещи

Двураменни

 

Табло № 4        Табло № 5        Табло № 6

 

Еднораменни

 

Табло № 1        Табло № 2        Табло № 3

 

Сондиращи

 

Табло № 16        Табло № 16'-само сондиращи

 

Зашиващи

 

Табло № 16        Табло № 16'-само зашиващи

 

Неврохирургични

 

Табло № 17        Табло № 18        Табло № 19

 

Урологични

 

Табло № 20        Табло № 21