Фармацевтичен факултет - София

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

(по катедри)

Административни служби и работилници | Директни телефони | Организация и икономика на фармацията | Органична химия | Препараториуми |Технология на лек. средства с биофармация | Фармакогнозия и ботаника | Фармакология и токсикология | Фармацевтична химия | Химия - Аналитична | Химия - Неорганична | Химия - Физикохимия |

 

Телефонна централа

9236-...

АСЧ

563

Библиотека

539

Бюфет

601

Вивариум

597

Гл. счетоводител

590

Деканат  за български и чуждестранни студенти- обучение на български език

504

Деканат за чуждестранни студенти- обучение на английски език

579

Домакин

602

Каса

550

Книжарница

569

Личен състав

536

Работилница

600

Секретар-декан

604

Снабдяване

608

Куриер

521

Финансов контрольор607

Счетоводство, ТРЗ

510

Препараториуми

Централа

9236-...

Аналитична химия

581

Ботаника

531

Неорганична химия

594

Органична химия

591

Технология на лекарствата

558

Фармакология

580

Фармацевтична химия -1

519

Фармацевтична химия - 2

538

Физикохимия

564

Фармакогнозия

547

Директни телефони

АСЧ – Иванов

987-92-76

Декан

987-98-74

Деканат

980-34-64

Мичева Митка

987-92-76

Охрана

511

988-31-42

 

Административни служби и работилници

Централа

9236-...

Ангелова Цеца

510

Атанасова Лозета

536

Видрова Цветанка590
Вълкова Еринка 608
Иванова Емилия504

Константинова Жулиета

604

Костова Росица

550

Мановска Мими

550

Маринов Янко607
Михайлова Петранка 608

Митова Нели

579

Рангелова Ирена 510

Узунов Веско

600

Хаджиилиев Георги

540, 600

Цветкова Димитринка

510

Чакърова Надя

504

Организация и икономика на фармацията

Централа

9236-...

Виденова Жени

574

Гетов Илко

587

Григоров Евгени556

Драганова Пепа

565

Иванова Ани565

Митов Константин

508

Петкова Валентина

593

Петрова Генка

589

Радонова Светла

574

Стефанова Мона

568

Стоименова Асена589

Стоянова Румяна

508

Органична химия

Александрова Снежана603

Буюклиев Росен

551

Василев Петър

603

Иванов Иво533, 603

Манолов Илия

535

Раев Любомир

507, 577

Стоянова Виолина 516

Стоянова Таня

591

Станчев Станчо 577

Сулай Пирошка

577

Троанска Гинка

516

Чалина Елена

586

 

Технология на лек. средства и биофармация

Централа

9236-...

Ангелова Антония558

Атанасова Радостина

527

Богданова Светла

557

Ганева Весела

588

Димитров Милен

526

Драганова Весела

558

Иванов Любомир

544

Иванова Емилия

558

Йончева Красимира

546

Костова Бистра

528

Лалова Ани

558

Ламбов Николай

525

Михайлова Виктория

546

Михова Полина

558

Момекова Деница

528

Петрова Юлиана

558

Радулова Марица

588

Рачев Димитър

518

Титева Стефка544

Цачев Христо

592

Фармакогнозия и ботаника

Централа

9236-...

Балабанова Весела

567

Бенбасат Нико

541

Владимирова Виктория

585

Гевренова Ренета

549

Димитрова- Желева Димитрина529

Здравева Петранка

552

Йонкова Илияна

585

Китанов Герасим

502

Кирилова Емилия

547

Кожухарова Екатерина

567

Кръстева Илина

552

Недялков Параскев

529

Николов Стефан

542

Нинов Стефан

517

Попова Цецка

531

Фармакология и токсикология

Централа

9236-...

Аструг Анри

524

Атанасова Теодора

509

Витанска Румяна

548

Вичева Весела

548

Гелева Анюша 597

Данчев Николай

582

Иванов Димитър

534

Йорданова Мими

580

Константинов Спиро

559

Константинова Жулиета 604

Михайлова Пепа

597

Мичева Митка

573

Момеков Георги

509

Николова Ирина

582

Томова Мими

524, 580

Цанкова Вирджиния

524

Цингарова Нина

597

Фармацевтична химия

Централа

9236-...

Абаджиева Иванка

543

Барзина Милка

519

Батункова Леонила

519

Дафинова Камелия

538

Дончева Добринка

566

Драганов Георги543

Златков Александър

570, 543

Манова Маноела 543

Митков Явор

515

Обрешкова Данка

530

Пейков Пламен

505

Пейкова Лили 538

Пенчева Ваня

503

Стефанова Ирена

519

Тонева Райничка

532

ХИМИЯ

Аналитична химия

Централа

9236-...

Божанов Станислав 555
Войников Юлиан 513

Гергов Георги

555

Масларска Ваня

522

Николова Ваня 581

Пешева Юлия

581

Тенчева Жасмина

522

Тодорова Жанета 581

Неорганична химия

Централа

9236-...

Бакалова Адриана

554

Иванов Дарвин

598

Костова Ирена

569

Манова Ирена

594

Михайлова Мариана

595

Николова Антонина

595

Николова Боряна554

Петрунова Калинка

595

Физикохимия

Централа

9236-...

Атанасова Марияна 599

Вълкова Ива

599

Димитров Иван 506

Дойчинова Ирини

506

Живкова Цветанка514

лаборанти

564


КЪМ НАЧАЛОТО НА СТРАНИЦАТА

 

Обновяване: 11 февруари 2014 г.