Фармацевтичен факултет-Медицински университет-София

 

Редовна Юнска Изпитна сесия- Условни изпити

 

САМО ЗА СТУДЕНТИ ИЗУЧАВАЩИ ФАРМАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

15.06-27.06.2020 г.

 

 

Електронната Регистрация За всяка обявена изпитна дата приключва един ден преди провеждане на съответния изпит в 12:00 ч.

 

Списъците със записани за съответната дата и дисциплина студенти, само по фак. № ще бъдат публикувани, в деня на приключване на регистрацията  до 17:00 ч.

 

 

 

 

Условните изпити приключиха!

 

 

 

 

Уважаеми студенти,

 

Моля въвеждайте само фак. № (Не въвеждайте име, Фамилия или други лични данни ! )

 

Моля, не се регистрирайте по два пъти или повече за определен изпит, защото така заемате местата за записване на други студенти.

 

Подобни прояви, както и опити за заличаване на регистрация на други, регистрирали се вече  студенти, при изчерпване на свободните места, за съответния изпит ще бъдат щателно проследявани и съответните извършители ще бъдат санкционирани административно  и порицавани публично !

 

Списъците с регистрираните за ДИ  студенти (само по фак. №) ще бъдат публикувани, възможно, най-скоро , след тяхното обработване

 

 

С оглед ограничаване на лошите практики при записване за Изпит, Ви препоръчваме, настоятелно, да се  регистрирате/си създадете предварително, безплатен профил на сайта

 

https://doodle.com/

 

за да предотвратите потенциалната възможност някой да заличи/изтрие направена от Вас регистрация за избраната от ВАС дата за изпит